Zajęcia indywidualne to optymalny, wykorzystujący wszystkie możliwe (dostępne mojemu doświadczeniu) narzędzia pracy z ciałem „trening”, dostosowany do twoich indywidualnych potrzeb. Dużym atutem tej formy zajęć  jest ich elastyczny czas, miejsce oraz częstotliwość.

Na korzyść przemawia też fizyczna możliwość czuwania nad poprawnością i skutecznością wykonywanych przez Ciebie ćwiczeń/praktyki, to wykorzystanie każdej minuty zajęć czyli niezwykle cennego dziś dla nas wszystkich czasu. Koszt zajęć jest kwestią indywidualną, również zależną od miejsca, czasu oraz częstotliwości.

Dogodną ofertę stanowią też „mikrogrupy” czyli zajęcia w kameralnym, zorganizowanym przez Ciebie gronie bliskich osób.  Jest to jedna z opcji, dzięki której praca w grupie jest niezwykle komfortowa, a koszt zajęć podzielony na „kilka kieszeni”  staje się niższy:)