„Działanie przywraca i wspaniale umacnia wiarę w siebie.
Brak działania jest nie tylko skutkiem, ale i przyczyną lęku.”

Norman Vincent Peale